INTERAKCIJA COVEK RACUNAR PDF

Such kind of experiences can be recorded as design patterns. Address books, calendars, and other familiar applications often use this pattern. Mouse movements Mouse clicks Hitting any key Hitting return key etc. Yet experienced designers do make good designs New designers are usually overwhelmed by the all the design options available.

Author:Kajar Zulkijinn
Country:Argentina
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):3 December 2015
Pages:72
PDF File Size:19.71 Mb
ePub File Size:11.12 Mb
ISBN:134-8-87796-817-6
Downloads:90404
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BradalMuzafer Rizvanovic Primer Prototip je konkretno ostvarenje ideje. U prezentaciji se ispituje izgled ekrana, oblik objekata, izgled elemenata na ekranu, oblik ikona, upotrebu fraza, nazive komandi, simbole ili karaktere, boje i druge vizuelne predstave.

Zadatak Korisnije je napraviti prototip aktuelnih projekata i ispitati ih po fazama. Pitanje Animacija zahteva Jedan od metoda izrade prototipa je animacija zahteva. Zbog toga se koriste animacija i programi za crtanje. Programski prototip prave programi za interfejs. Oni se koriste samo da bi proverili upotrebljivost i izgled interfejsa kako bi moglo da se simulira kako radi aplikacija.

Karakteristika je brze izrade prototipa. Slika Jeftini su, brzo se i lako koriste. Prototip od papira ne zahteva puno podataka od dizajnera i korisni su za proces izrade ali ne i za stvarnu upotrebu.

Visoko kvalitetan dizajn koristi skice za brz i efiektivan dizajn. Kada se pravi prototip programa potrebna su sredstva za programiranje prototipske izrade. Kada se radi o kontroli procesa brojevi se razlikuju. Iz ovoga se vidi da interfejs korisnika zahteva ulaganje dosta vremena.

Ovi alati mogu da se koriste i za izradu visokokvalitetnog prototipa. Samo neki alati, opisani u ovom poglavlju, mogu da se koriste za finalnu izradu aplikacije. Programer zatim bira klase koje su bazirane na zahtevima aplikacije.

Dele se prema tome kako dizajner opisuje interfejs korisnika. Jezik interfejsa korisnika Jezik interfejsa korisnika je najjednostavnija vrsta sredstava visokog kvalitetea za razvoj interfejsa korisnika.

Koristi se kao alternativa za tradicionalni programski jezik. Primeri ovih sredstava su: Visual Basic za Windows Slika Neki UIDE sistemi mogu dodatno da automatski naprave i podsisteme. Na slici Dizajner koristi svoje sopstveno znanje uz uputstvo i opise za izradu interfejsa.

U Windows-u, povezivanje je zasnovano na tehnologiji COM Component Object Model- model komponenta objekat koja je standardan interfejs za povezivanje softvera aplikacije. Sa druge strane kod visokokvalitetnog prototipa potrebni su alati za programiranje.

GUILLERMO FOLADORI PDF

INTERAKCIJA COVEK RACUNAR PDF

.

AKG C451 PDF

Interakcija ńćovjek kompjuter

.

THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI SCRIPT PDF

Interakcija Covek-racunar (Prvi, Drugi I Treci Test)

.

Related Articles