FINANSIJSKO RACUNOVODSTVO PDF

Learn more — opens in a new window or tab. Some identifying marks on the inside cover, but this is minimal. For additional information, see the Global Shipping Programme terms and conditions — opens in a new window or tab. Delivery times may vary, especially during peak periods and will depend on when your payment clears — opens in a new window or tab.

Author:Muzil Kagale
Country:Nigeria
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):8 October 2016
Pages:477
PDF File Size:12.89 Mb
ePub File Size:8.69 Mb
ISBN:797-8-12781-830-6
Downloads:65432
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MitilarUvezli smo robe iz Republike Hrvatske i to 1. Srednji kurs za euro iznosi 1. Carinarnica je obraunala carinu po uvoznoj carinskoj deklaraciji na iznos od 2. Robu smo uskladitili u vlastitom skladitu.

Opis Br 1. Obracun nabavke Dobavljaci u inozemstvu Za fakturu robe 1a. Obracun nabavke Obaveze za carine Za obracun carine 1b.

Ulazni pdv za uvoz iro raun 1c. Obracun nabavke Ulazni pdv Dobavljaci u zemlji Za tr. Roba je smjestena u prodavnicu ,zatim je polovina robe prodata kupcima. Roba u prodavnici Troak prodate robe Sa skladita trgovake robe prodato je kupcima robe u maloprodajnoj vrijednosti od Nabavna vrijednost prodate robe bila je 9.

Naplaen je prvi anuitet. Dati zajmovi Troak prodate robe 9. Prihodi buduceg perioda Prihodi od kamata Za prihode od kamata Kalkulacija: Nabavljeno je robe od prodavca po fakturnoj vrijednosti od Trokovi prevoza iznose 2.

Skladite se zaduuje po troku sticanja. Roba je zbog neodgovarajueg kvaliteta poslata na doradu. Ispostavljen je raun za doradu u vrijednosti od 2. Doradjena roba je vraena u prodavnicu. Obraun nabavke Roba na skladitu Za prenosu robe u prodavnicu 1c. Roba na doradi, obradi Roba na doradi 2. U skladitu ima robe u vrijednosti od Roba se u skladitu vodi po troku sticanja.

Poreski inspektor je bio prisutan. Maloprodajna vrijednost robe je porasla na Nabavljeno je od dobavljaa C robe po fakturnoj vrijednosti od Uslovi nabavke su fco. Roba je smjetena u skladite, a zatim je premjetena u prodavnicu. Obraun nabavke Ulazni pdv Dobavljai Za obraun nabavke robe 1a. Mainom koju preduzee posjeduje u svojoj vanbilansnoj evidenciji,tj. Opis Br 2. Potraivanja po kreditu Naplatili smo prvi anuitet po datom robnom kreditu.

Robi iz prodavnice uz prisustvo poreskog inspektora snizili smo maloprodajnu vrijednost na Odloeni prihodi Prihodi od kamata Za prihode od kamate 4b. Roba u prodavnici Uskladjivanje vrijednosti zaliha Popisom robe u prodavnici zabiljezeno je robe po maloprodajnoj vrijednosti od Za prihode od prodaje Period Proizvoda C odstupanje od stalnih cijena gotovog proizvoda C Prodali smo 50 kom gotovih proizvoda kupcu A uz rok naplate do Kupci u zemlji izlazni pdv Prihodi od prodaje proizvoda Za prodate G.

Trosak prodatih g. Cijena g. Potrazivanje od kupcaA nije naplaceno u ugovorenom roku. Stoga smo potrazivanje klasifikovali kao sumnjivo , a posto kupac osporava iznos potrazivanja podnijeli smo tuzbu za naplatu istog. Sumnjivo potr. Sporno potr. Sumnjivo potr Sa sporna potr. Sporna potr. Otpis nenaplativih potr. Otpis nenapl. Primjer Stanje rauna glavne knjige: zailhe gotovih proizvoda M na vlastitom skladistu komada odstupanje od stalnih cijena gotovih proizvoda Rok plaanja je 3 godine.

Nain otplate jednakim tromjesenim anuitetima od kojih prvi dospijeva na plaanje Za prenos G:P: u prodavnicu 1a. Po kreditima Odlozeni prihodi Obaveze za izlazni pdv Prihodi od prodaje G. Za prihode od G. Primjer Saldo GP- Opis br 1. Za naplatu prodatih G.

ISO 8503-3 PDF

Finansijsko racunovodstvo

.

OMRON E5AN PDF

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

.

ASTM A733 PDF

OBRASCI - Budžetsko računovodstvo i finansijsko izveštavanje

.

Related Articles