EVAZIONI FISKAL PDF

Pagimi i tatimit nuk i jep t drejt tatimpaguesit t krkoj kundrshrbim t drejtprdrejt. Pagimi tatimor paguhet n mjete monetare dhe rrall her mund t paguhet dhe n natyr. Detyrimin tatimor e kan t gjith personat rezident n territorin e shtetit pa marr parasysh nse jan apo jo shtetas t atij shteti. An accent, click to edit the text Evazioni Fiskal Teme Diplome Manjola Hysa Pergatiti Disa karakteristika t tjera t rndsishme t sistemit tatimor jan: Efektiviteti ekonomik Sistemi tatimor nuk duhet t pengoj efektivitetin e burimeve monetare. Sistemi tatimor duhet t hartohet n at mnyr q t nxis kursimet dhe oferten e punes pa shtrembruar efektivitetin ekonomik. Ky parim prpiqet q t zbatohet me saktsi,n mnyr q sistemi i taksave t ndikoj sa m pak t jet e mundur n sistemin e mimeve dhe te konkurrencs.

Author:Voodoozuru Gardalmaran
Country:Haiti
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):18 February 2016
Pages:199
PDF File Size:2.32 Mb
ePub File Size:20.6 Mb
ISBN:198-5-43724-819-1
Downloads:37914
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoozragoreDisa karakteristika t tjera t rndsishme t sistemit tatimor jan: Efektiviteti ekonomik Sistemi tatimor nuk duhet t pen! Sistemi tatimor duhet t hartohet n at mnyr q t nxis kursimet dhe oferten e punes pa shtrembruar efektivitetin ekonomik.

Sistemi tatimor shqiptar prpiqet pr t tatuar ne menyre t barabart sektore te ndryshem dhe te jete i paanshem n lidhje me vendimet e biznesit. Thjeshtesia administrative Sistemi tatimor duhet t jet i thjesht, d. Parimi i thjeshtsis, sidomos n lidhje me vendet q kalojne n! Elasticiteti ndryshe fleksibiliteti. Sistemi duhet t rea! N mnyr q t nxis kursimet dhe ofertn e puns pa shtrembruar efektivitetin ekonomik. Transparenca politike Sistemi tatimor duhet t jet formuluar n at mnyr q tatimpa! Drejtsia Sistemi tatimor duhet t si!

Drejtsia horizontale :Persona t njjt n t! Drejtsia vertikale :Sipas drejtsis vertikale duhet mbajtur parasysh se disa jan n kushte t pa! Ne Shqiperi administrimi i tatimeve dhe taksave behet n! Evazioni Fiskal Teme Diplome 2endoj se lufta ndaj evazionit fiskal si nje n! Pikerisht, prezenca e ketij fenomeni dhe masa e perhapjes se tij, natyrisht cojne ne reduktimin e te ardhurave tatimore. Per karakterin juridik te tyre ne rast te mos derdhjes ne masen e plote dhe ne afat te detyrimit tatimor n!

Per kete kryetari i de! Dnimet administrative Per shkeljen e dispozitave te le! Ne cdo rast denimet administrative konsiderohen pjese e pandare e detyrimit tatimor te tatimpa! Ne kete rast or! Pasi ka ndodhur kjo per tatimpa! Por pervec zbatimeve korrekte te li! Po t shikojme pa! Nje arsye tjeter e shfaqies se korruptimit eshte rekrutimi ne pune i individeve, qe kane man! Njera do te ishte qe te shikoheshin rezultatet e kontrollit me nje fare shkallezimi te mundshem per penalizimin e inspektoreve nese pas rishikimit te aktit te inspektimit!

Evazioni Fiskal Teme Diplome Manjola Hysa Pergatiti Ndersa tjetra do te ishte shtrirja e standatreve te kontrollit deri ne ate mase sa evazioni nuk do te sillte perfitime dhe do te korruptohej inspektori. Por nese! Problemi i administrates tatimore eshte ai i hartimit te nje mekanizmi optimal, ku cdo pjese e tij te jete nje skeme.

Ne kuadrin e nderthurjes se li! Ne hartimin e politikes jane marre parasysh sisteme tatimore te vendeve te zhvilluara, por duke marre ne konsiderate edhe vecorite e proceseve te zhvillimit te vendeve pak te zhvilluar - si vendet e bllokut lindor ish komuniste. Stimujt tatimore -e! Stimulimi perdoret per nxitjen e investimeve te huaja ose te brendshme, per te menjanuar rrezikshmerine e investimit, si dhe per te rritur vellimin e shpejtuar ne realizimin e tyre. Ne vendin tone, perjashtimi ose lehtesimi n!

Ndikimi i nje politike te tille duhet konsideruar si subvencion shteteror, qe ka ndikuar ne te ardhurat dhe ne nivelin e jeteses. Ne le! Ne te! Numri i madh i bizneseve te vo!

Per me teper kostot e mbledhjes se tatimeve, jane te larta per bizneset e vo! Prezantimi i pro"edures se re! Numri i tatimpa! Si rezultat eshte i nevojshem jo vetem permiresimi i stafit ne kuptimin cilesor, por edhe eficenca e punes se administrates tatimore per te mbledhur tatimet, ne kushtet kur dobesia e sistemit bankar dhe perdorimi shume i madh i pa! Ne kushtet kur xhiro tatimore n!

DORTLUK SISTEM YUZLUK KARSILIGI PDF

Evazioni fiskal

.

ARUNDHATI ROY CAPITALISM A GHOST STORY PDF

122025153 Teme Diplome Evazioni Fiskal

.

GASOMETRIA ARTERIAL INTERPRETACION PDF

Beteja me evazionin fiskal dhe mundësitë për të patur rezultate

.

LA SCENEGGIATURA DI SYD FIELD PDF

Evazioni fiskal si mekanizëm ndëshkimor i sistemit te të hyrave publike

.

Related Articles