ELEKTROTEHNICKI MATERIJALI PDF

Dvije su kategorije osoba koje se u normalnim uvjetima bave elektrinom opremom: operateri djelatnici koji rade s odreenom opremom i osoblje koje je uposleno na odravanju opreme. Osoblje za odravanje opreme mora posjedovati odgovarajuu tehniku obuku i iskustvo te je stoga svjesno opasnosti kojoj je izloeno kod obavljanja zadataka i upoznato je s mjerama za smanjivanje opasnosti prema njima samima i drugim osobama. Kako bi osigurala sigurnost, zatitu okoline i zatitu potroaa Europska zajednica EU je donijela Upute novog pristupa za industrijske proizvode. Te upute utvruju zahtjeve koje proizvoai elektronike opreme moraju ispuniti kako bi dobili oznaku CE u skladu s europskim zahtjevima na svojim proizvodima. Kakve su to upute? U sutini te upute su serija pravila koje drave lanice i proizvoai moraju slijediti kako bi dokazali da su proizvodi sigurni za uporabu.

Author:Mukus Taular
Country:Pakistan
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):5 June 2007
Pages:202
PDF File Size:9.89 Mb
ePub File Size:7.4 Mb
ISBN:871-8-60560-502-5
Downloads:92084
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalakasaDvije su kategorije osoba koje se u normalnim uvjetima bave elektrinom opremom: operateri djelatnici koji rade s odreenom opremom i osoblje koje je uposleno na odravanju opreme. Osoblje za odravanje opreme mora posjedovati odgovarajuu tehniku obuku i iskustvo te je stoga svjesno opasnosti kojoj je izloeno kod obavljanja zadataka i upoznato je s mjerama za smanjivanje opasnosti prema njima samima i drugim osobama. Kako bi osigurala sigurnost, zatitu okoline i zatitu potroaa Europska zajednica EU je donijela Upute novog pristupa za industrijske proizvode.

Te upute utvruju zahtjeve koje proizvoai elektronike opreme moraju ispuniti kako bi dobili oznaku CE u skladu s europskim zahtjevima na svojim proizvodima. Kakve su to upute? U sutini te upute su serija pravila koje drave lanice i proizvoai moraju slijediti kako bi dokazali da su proizvodi sigurni za uporabu.

Potovanjem uputa proizvoa moe dobiti pravo da na svoj proizvod stavi oznaku CE. U ovom trenutku postoji nekoliko stotina uputa, ali samo otprilike 20 su upute za CE oznaavanje. CE oznaavanje je nain kojim EU regulira i ujednaava tehnike i regulacijske standarde u svezi sa sigurnou, zdravljem i zatitom okoline. To ujednaavanje znai da proizvoai moraju dobiti samo jedno odobrenje za sve zemlje u EU i EFTA Europsko udruenje slobodne trgovine , osim vicarske.

Osobe odgovorne za plasman naprave na trite moraju biti ovlatene u dravi lanici EU. Sva pojedinana elektrina i elektronika oprema mora imati oznaku CE kako bi se mogla prodavati unutar EU. Prototipovi se ne moraju oznaavati CE, ali moraju biti sigurni. Elektroniki dijelovi ne moraju biti oznaeni. Oznaka CE je klju za ulazak na europsko trite i klju za slobodno kretanje robe unutar EU. Neeuropski proizvoai nemaju automatsko pravu stavljanja svojih proizvoda na europsko trite.

Oznaka CE nije oznaka sigurnosti, kakvoe ili ovjere; to je izjava proizvoaa da su ispunjeni svi promjenjivi zahtjevi iz uputa koji se odnose na taj proizvod. To je pravno obvezujua izjava. Na proizvoau je odgovornost osigurati usklaenost za zahtjevima. Oznaka CE dodjeljuje se nakon izjave proizvoaa koja se temelji na testovima obavljenima radi usklaivanja sa odreenim zahtjevom ili na temelju uvjerenja koje je izdalo ovlatena europska organizacija, a u svezi sa kategorijom proizvoda medicina telekomunikacije, EMC, itd.

Veliki broj naputaka EU zahtjeva od proizvoaa da imaju ovlaten sistem kakvoe koji je u skladu sa ISO Dokumentirani sistem kakvoe znaajan je put prema CE oznaci. Ovlatene organizacije i struna tijela odreuje vlada zemlje lanice EU u kojoj su smjeteni i oni su ukljueni u popis organizacija kompetentnih za provoenje navedenih testova.

Procjena usklaenosti s uvjetima jednog proizvoda ili grupe proizvoda moe, ali i ne mora zahtijevati ovjeru ovlatenog tijela, prema tome kako je odreeno u odnosnoj normi. Lista ovlatenih tijela, zadataka i odgovornosti koje su im dodijeljene te njihov jedinstven identifikacijski broj od etiri znamenke objavljuje se zajedno sa svim promjenama u Slubenom listu OJ Europske zajednice. Ako je kao dio postupka procjene usklaenosti potrebno provesti ovjeru proizvoda, proizvoa moe izabrati bilo koje od ovlatenih tijela u bilo kojoj zemlji lanici Europske zajednice.

Ovlatena tijela su i moraju ostati tree strane, neovisne o svojim klijentima i drugim zainteresiranim stranama. Postupak dodjeljivanja CE oznake poinje sa pitanjem koje se upute odnose na proizvod kojeg se razmatra.

JOSE CARLOS SOMOZA LA LLAVE DEL ABISMO PDF

2-Elektrotehnicki-materijali

Need more search options? Maline, kupine, dud murvaloganove bobice, crni,bijeli ili crveni ribiz i ogrozd: Zrna valjana ili u pahuljicama: Plodovi iz roda Capiscum ili iz eldktrotehnicki Pimenta. Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja elektrotehnicmi bitumenskih minerala:. Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:. Jestive gljive, Judino uho Auricularia spp. Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,saint-paulin, taleggio.

EXTRON SW4 VGA ARS PDF

elektrotehnički materijali

.

BIOGRAPHY OF AZIM PREMJI PDF

ELEKTROTEHNICKI MATERIJALI I KOMPONENTE PDF

.

BULCHA DEMEKSA BOOK PDF

Elektrotehnički materijali

.

Related Articles