DE CAPSULAIRE BESCHAVING PDF

April De capsulaire beschaving. Wapenveld, 55 2 , 33— Net als Jona voelt ook De Cauter zich geroepen het naderend onheil aan te kondigen. In tegenstelling tot de profeet vertoont hij echter geen enkele behoefte deze zware taak te ontlopen. Uit het verhaal van de profeet weten we van de gelukkig goede afloop — De capsulaire beschaving biedt dat perspectief niet.

Author:Aralar Zulkidal
Country:Sierra Leone
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):28 May 2018
Pages:190
PDF File Size:16.87 Mb
ePub File Size:1.94 Mb
ISBN:922-6-96246-680-6
Downloads:20616
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaktilarApril De capsulaire beschaving. Wapenveld, 55 2 , 33— Net als Jona voelt ook De Cauter zich geroepen het naderend onheil aan te kondigen. In tegenstelling tot de profeet vertoont hij echter geen enkele behoefte deze zware taak te ontlopen. Uit het verhaal van de profeet weten we van de gelukkig goede afloop — De capsulaire beschaving biedt dat perspectief niet.

Het was eigenlijk de bedoeling van Lieven de Cauter, die filosofie doceert aan onder andere de architectuurfaculteit van Leuven, om een politiek van de stad te schrijven. Hij werd echter, zo schrijft hij in de proloog, door de actualiteit gedwongen een andere richting in de slaan.

De Cauter is activist; actief bij de andersglobalisten. Slechts weinig publicisten weten hun afzonderlijke publicaties samen te voegen tot een meesterlijk boek. De Cauter lukt het helaas ook niet. Het boek blijft een bundel artikelen, waarin elk artikel het accent verlegt, maar uiteindelijk toch hetzelfde verhaal blijkt te zijn. Na drie artikelen weet je het wel: de continue herhaling van de klacht die zich ook nog eens richt tegen zulke ongrijpbare instituten als de wereld politiek en het kapitalisme maakt eerder vermoeid dan dat het oproept tot activiteit.

Had hij zijn visie minder eenzijdig weten te maken, meer weten neer te zetten ten opzichte van en te relateren aan andere visies op ontwikkelingen in de wereld bijvoorbeeld Huntingtons analyse van de botsende beschavingen , het praktischer weten te maken voor de lezers, dan had hij ons zeker in beweging kunnen krijgen.

Want onrustbarend is zijn signalement zeker. Deze datum is echter niet het begin van deze angst. De Cauter doelt hiermee op het kapitalisme als vanzelfsprekendheid in onze wereld, als einde van de geschiedenis.

Met dit systeem is echter de situatie van ongelijkheid een gegeven, omdat het gebaseerd is op ongelijke ruil en de accumulatie van bezit.

Naast winst voor de enkeling is er altijd het verlies voor de ander. Het kapitalisme leidt daarom per definitie tot een centrum en een periferie. Een centrum dat zich verrijkt, een periferie die zal verarmen. Deze toenemende ongelijkheid roept geweld op, of beter gezegd: angst voor dit geweld.

De periferie is voor het centrum een constante bedreiging: ze zouden kunnen komen en de rijkdom komen opeisen denk aan Zimbabwe! Deze angst leidt tot de neiging zich te verschansen en het bezit te verdedigen.

Het begrip capsule ontleent De Cauter aan de Japanse architect Kurokawa die in de capsule als de architectuur van de toekomst uitriep.

Met deze term doelde hij op een architectuur van de individualiteit, plaatsloosheid en mobiliteit. Zo euforisch als Kurokawa was, zo negatief is De Cauter over de capsules. De capsule is tot een tweede of derde huid om haar bewoners geworden, een bescherming temidden van de chaos en gevaar van de omgeving.

Het zich terugtrekken in een capsule benoemt De Cauter negatief: een vrijwillige gevangene worden van de architectuur. Meest problematisch vindt De Cauter echter dat de capsule ten diepste neer komt op uitsluiting. Om de veiligheid te garanderen wordt ieder die enigszins vreemd is, niet in de doelgroep past of anderszins de orde zou kunnen verstoren uitgesloten, achtergelaten in de leegte die er tussen de capsules overblijft.

Zelfs een hele natie kan gaan werken als een beschermende capsule. Uitsluiting en insluiting gaan dan hand in hand. Uitgesloten van alle rechten die de burgers van de natie hebben en ingesloten in detentiekampen en uitzetcentra De Cauter schrikt er niet voor terug om deze zelfs concentratiekampen te noemen. De Cauter sluit hier aan bij een stelling van de Italiaanse filosoof Agamben.

Deze zegt dat we inmiddels in een permanente uitzonderingstoestand leven. In deze uitzonderingstoestand wordt de wet en de democratie buiten werking gesteld, juist om deze wet en democratie te redden. Inderdaad is dit, wellicht met uitzondering van het permanente karakter, een herkenbaar gegeven waar we wereldwijd en ook in ons land mee geconfronteerd worden: mag onze samenleving van sommige burgers de grondrechten afpakken om bijvoorbeeld aanslagen te voorkomen?

De Cauter vindt van niet. Het is mensen reduceren tot het naakte, biologische bestaan, tot wezens zonder verdere rechten. Volgens hem is de stap daarna wel erg klein om dan ook het biologisch bestaan af te pakken: het is dan moord die geen moord mag heten. Een alternatief heeft De Cauter niet, en dat is gezien de actualiteit nu echt een zwakte. De capsulaire beschaving komt ook heel concreet tot uitdrukking in de stad van de toekomst en de organisatie van haar openbare ruimte.

In zijn visie op de stad sluit De Cauter aan bij de visie van de Nederlandse toparchitect Rem Koolhaas. Het centrum van de stad, vanouds de concentratie van alle activiteiten, boet aan belangrijkheid in, ten voordele van de shopping malls in de periferie van de steden.

De stad van de toekomst is naar binnen gekeerd, speelt zich af in overdekte, geconditioneerde en gearrangeerde ruimten — de open, ongeorganiseerde openbare ruimte, de agora, is niet meer. Koolhaas is hier vrij laconiek over. Volgens De Cauter ziet hij echter de andere kant van de medaille over het hoofd. Johannesburg als de stad van de toekomst. Het klinkt allemaal als Johannesburg, Sao Paulo of Lagos. Speelt de capsulering van de stad ook in West-Europa?

Worden onze binnensteden niet juist overbevolkt door horden toeristen die zich allemaal aan de geschiedenis en het bier komen laven? De keerzijde hiervan is, zo stelt De Cauter, dat de stedelijke economie afhankelijk wordt van het toerisme.

De stad zal zich moeten richten op het trekken van toeristen en dat heeft gevolgen voor de bewoonbaarheid, bedrijvigheid en leefbaarheid van de stad. Door toenemende overlast van festivals, door afnemende mogelijkheden van vernieuwing, wordt de binnenstad voor bewoners en ondernemers minder aantrekkelijk. De oude stad wordt een groot museum en dat hoort er netjes gepoetst bij te liggen: klaar voor consumptie. Echter ook hier bevredigt zijn verhaal, door eenzijdigheid, niet helemaal en ontbreekt het weer aan alternatieven waar planologen en ontwerpers als architecten, stedenbouwkundigen hun voordeel mee kunnen doen.

En zijn er niet nog heel andere ontwikkelingen in de stad? Wellicht kan hij zich dan ook concentreren op zijn eerdere voornemen: een politiek van de hedendaagse stad. NAi Uitgevers, Rotterdam, , blz.

INTOUCH WONDERWARE TUTORIAL PDF

De Capsulaire beschaving, Over de stad in het tijdperk van de angst

.

ASPETTANDO GODOT TESTO ITALIANO PDF

De capsulaire beschaving - ebook

.

CCTV 1500RS PDF

De capsulaire beschaving (e-book)

.

EGGHEAD BO BURNHAM FREE PDF

.

Related Articles