AWEE PRINS UIT VERVELING PDF

Start your review of Uit verveling Write a review Shelves: philosophy In Uit Verveling doet Prins een studie naar hoe verveling doorheen verschillende tijdperken, maar vooral in contemporaine tijden aan ons verschijnt. Dit doet hij door een knappe literaire weergave van het fenomeen in de 19e eeuw, een kritische reflectie op de wetenschappelijke duidingen ervan en tenslotte via Sloterdijks kritiek en die van anderen op onze huidige consumentistische haastsamenleving. Verveling volgens Awee is een soort radeloze toestand waarin wij niet meer weten wat we met In Uit Verveling doet Prins een studie naar hoe verveling doorheen verschillende tijdperken, maar vooral in contemporaine tijden aan ons verschijnt. Verveling volgens Awee is een soort radeloze toestand waarin wij niet meer weten wat we met onszelf of het leven aan moeten. Wanneer wij ons vervelen, hebben we moeite vaart in ons leven te krijgen.

Author:Samudal Shagal
Country:Oman
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):1 January 2006
Pages:202
PDF File Size:1.82 Mb
ePub File Size:19.77 Mb
ISBN:307-1-23057-971-8
Downloads:52939
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NeshakarIn landerigheid en passiviteit gaan de uren uiterst traag voorbij. Erger wordt het als de verveling zich vaker dan alleen op zondagmiddag begint op te dringen en op den duur een bepalend bestanddeel van je leven wordt. Prins is ook filosoof en zijn persoonlijke ervaringen met de verveling brachten hem ertoe in zijn studie Uit verveling de verveling als onderdrukte grondstemming van deze tijd te benoemen.

Niets vermag ons nog te boeien. Prins ontwerpt in zijn studie een fenomenologie van de verveling en gaat tevens op zoek naar een uitweg uit de verveling.

Om meteen het sterkste aspect van dit boek te noemen: Prins geeft een uitzonderlijk interessant en informatief overzicht van het motief van de verveling in de westerse literatuur. Uiteraard gaat de aandacht daarbij primair uit naar de grote Russen - Gogol, Dostojewski, Gontsjarow, Poesjkin, Tsjechow enz. Vervolgens gaat Prins in sneltreinvaart door de geschiedenis van de literatuur en wijst overal sporen van de verveling als motief aan: van Homerus en Horatius, via Goethe en Flaubert, naar Beckett en Houellebecq.

Een eerste traditionele opvatting m. Aan exogene verveling ligt een endogeen geconstitueerde verstoorde verhouding tot de dingen ten grondslag, en de endogene verveling is juist weer een geradicaliseerde exogene verveling. Prins is een heideggerkenner en het is dan ook niet verwonderlijk dat Heidegger de filosofische leidsman is in dit boek, zelfs dominanter aanwezig is dan Prins zelf. Prins ontkomt echter niet altijd aan een door Heidegger ingegeven duister taalgebruik typisch is dat alle Heideggerfragmenten in het Duits staan, terwijl bijv.

Nietzsche vertaald is , waardoor zijn redeneringen soms moeilijk te volgen zijn. Bekend is dat Heidegger de angst als grondstemming van het Dasein viseerde. Prins moet dus in het spoor van de meester blijven en toch laten zien dat de grondstemming niet de angst maar de verveling is. Ik vind dat hij dit overtuigend doet. Wij leven sinds het verdwijnen van de metafysische zekerheden in het nihilistische tijdperk. Prins stelt nu dat dit aanvankelijk gepaard ging aan een horror metaphysicus: het opkomende nihilisme veroorzaakte metafysische angst.

Angst is toch immers nog steeds een primaire stemming in de maatschappij en het dit individu? Een mogelijke verklaring is dat een grondstemming zich niet altijd uiterlijk manifesteert, verborgen is, terwijl een hoofdstemming wel makkelijker zichtbaar is.

Derrida denkt dat Heidegger onderzoekt wie Nietzsche was, maar hij onderzoekt slechts wie Nietzsche is en zal zijn. Heidegger treedt Nietzsche slechts vanuit zijn eigen gedachtegoed tegemoet om hem te interpreteren vanuit de eigen zijnshistorische situatie en problematiek, nl. De techniek maakt alles beschikbaar. Het geheim van het bestaan is verdwenen, de wereld is tot de rand gevuld met het zijnde. De bijzonder interessante Sloterdijk komt in dit deel ruim aan bod, o.

Dit deel is enigszins teleurstellend door het uitblijven van concrete handreikingen, al is Prins zich bewust van deze omissie. Prins viseert een omslag in onze verhouding tot de dingen.

Het is een ja en een nee tegen de techniek. Uit verveling is een zeer interessant boek over angst en verveling, over de zijnsstatus van de huidige maatschappij, over hoe-het-zo-gekomen-is en over hoe-het-nu-verder-moet. Iedereen die daar belangstelling voor heeft - en wie heeft dat niet? Prins ontvouwt een interessante uitwerking van Heidegger en schrijft in een vieve stijl en met veel humor.

CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA PDF

Uit verveling

Klik hier voor uw abonnement op maat. Martijn Meijer Dertig soorten brood, veertig televisiekanalen en honderden vakantiebestemmingen. De moderne mens met zijn volle agenda hoeft zich geen moment te vervelen. Veel mensen geloven niet dat ik me altijd verveel. Hij laat in zijn boek zien dat de verveling een hardnekkig motief is in de westerse literatuur. Je zou misschien iets anders verwachten, maar Awee Prins is een drukbezet man: hij werkt als docent aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam; sinds is hij er ook opleidingsdirecteur.

CARL GUSTAV JUNG ANALITIK PSIKOLOJI PDF

Awee Prins

.

HUGO DOPASO EL BUEN MORIR PDF

Awee Prins: ‘Een lauw en druilerig fenomeen’

.

LM041L DATASHEET PDF

Boekenbalie

.

Related Articles